Tin tức

Khử khuẩn và cuộc sống

Khử khuẩn và cuộc sống

Khử  trùng  là  khái niệm đã được con người áp dụng từ ngàn năm quá. Pasteur, Lister và Koch là những người đầu tiên đặt nền móng cho lĩnh …

23 lượt xemXem chi tiết

Đối tác