• Dung dịch sát khuẩn ngoài da APM 2

    Liên hệ

    APM2 Dung dịch rửa tay sát khuẩn kết hợp với nước, chứa 2%Chlorthexidine Gluconate, phù hợp sử dụng trong cơ sở y tế, khu vực công cộng, hộ gia đình…  
  • Dung dịch rửa tay phẫu thuật APM 4

    Liên hệ

    Dung dịch rửa tay sát khuẩn kết hợp với nước, chứa 4%Chlorthexidine Gluconate, phù hợp sử dụng trước khi phẫu thuật.