Chính sách đổi trả

–         Đối với thiết bị y tế gia đình: đổi trả trong vòng 7 ngày đầu tiên sử dụng nếu có lỗi của nhà sản xuất.